Menu
16/11/2019

ZAVARIVAČ

Opis poslova

 • obavlja najsloženije poslove zavarivanja šasija, mašina i drugih elemenata;
 • ručno zavarivanje metalnih dijelova pomoću  MIG/MAG i elektrolučnim zavarivanjem; 
 • vrši pripremu za zavarivanje šasija, mašina i konstrukcija;
 • poslije zavarivanja po potrebi vrši popravke zavara brušenjem i zavarivanjem;
 • samostalno određivanje metode i postupaka zavarivanja, kao i samostalno određivanje dodatnog materijala za zavarivanje;
 • samostalno praćenje radioničkih crteža konstrukcije;
 • dostavlja pozicije i komade na slijedeću operaciju;

Uslovi

 • KV/SSS (III / IV) stepen stručne spreme;
 • Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva,
 • Psihofizička sposobnost obavljanja poslova zavarivača

Apply

 • Accepted file types: jpg, pdf, doc, docx.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.